Profil Kontakt Katalog dílů Formulář   SAAB
 

těsnící sady

těsnění hlav válců výfuková, sací těsnění těsnění ventil.vík těsnění olej.van další těsnění, sim.
  simeringy
 
Těsnící sady na motor - hlava, víko, sání, výfuk
Model/Engine Year O/E Ref. Art No.

 

B14 1976~ 3267493 11.7493
D16  340 Diesel 85- 3344040 11.4040
B16F 86-90 3344946 11.4946
B16F 91- 3344946 11.4041
B18E/F/ES/ET inj. 1986~89 3344042 11.4042
B18E/F inj. 1989~ 3344043 11.4043
B18FT, B20FT 1989~ 3344044 11.4044
B18EP,FP   3344209 11.4209
B18U 91- 3344895 11.4894
B20F   3345045 11.5045
B20A ~1972 275535
271339
11.5535
B20A 1973~76 275559
271339
11.5559
B20B,D ~1972 275536
271339
11.5536
B20E
B20F
1,2 mm cyl. gasket
1974 275560
271341
11.5560
B20A,B,D
0,8 mm cyl. gasket
~1973 275553
271341
11.5553
B17A, B19A, B21A   270676
271342
11.0676
B19E , B21E, B21F
 
270677
271342
11.0677
 
B23A   270685
271342
11.0685
B23E,F   270684
271342
11.0684
B200K 1985~ 270686
271342
11.0686
B200E, ET, F, FT 1985 270688
271342
11.0688
B230A   270687
271342
11.0687
B230E, F, ET, FT, GT   270689
271342
11.0689
B230K 1985~ 270599
271342
11.0599
B234 1988~   11.6460
B27A Contents:
2 x 1218373
6 x 947381
2 x 1271480
275588 11.5588
B27E, F Contents:
2 x 1218373
6 x 947381
2 x 1271480
270848 11.0848
B28A Contents:
2 x 1218373
6 x 947381
2 x 1271480
270847 11.0847
B28E, F. Contents:
2 x 1218373
6 x 947381
2 x 1271480
270846 11.0846
D24 (240) 1979~93 271435 11.1435
D24T 1983~93 275744 11.5744
D5252T  850 TDI 2,5 5-Cyl All   11.1601
D4192  S/V40 95- 11.1602
B4204S,T,4184S,4194T  S/V40 95- 11.1603
B4164S  S/V40 95- 11.1604
B5202S 92-97 11.1605
B5234FT,T,T5 94-97 11.1606
B5254FS 94- 11.1607
B5254S 92- 11.1608
B6304 92- 11.1609
Těsnící sady na motor - blok - o-kroužky, gufera, prsa, vana
Model/Engine Year O/E Ref. Art No.

B14 1976~   11.0142
B18E, B20 1987~ 3342365 11.2365
B18, B20A, B20B, B20D
B20E, B20F
~1974 270628 11.0628
B19A, B21A, B23A
B200A, B230A, B200K, B230K
  270678 11.0678
B19E, B21E, B21F, B23E
B200E, B230E, B230F
  270679 11.0679
B27, B28   270844 11.0844
D24,D24T   271434 11.1434
D5252T 850 TDI 2,5 5-Cyl. All   11.1600
B4204,4164,4184,4194 96-   11.1610
D4192T 96-   11.1611
 
Těsnění hlav válců
B14 Std size
1,75 mm for re-surfaced head
1976~ 3213461 12.3461
12.0800

B16F   3453675 12.3675
B18E/F/FTinj. 1986~ 3344303 12.4303
B18 Turbo 86- 3344303 12.4303
B16U,B18U,B20F 91- 3467605 12.7605
B20A
2,0 mm
~1972 460552 12.0552
B20A 1,2 mm
B20E
B20F
1973~76
1974~75
462623 12.2623
B20 0,8 mm 69-76 419763 12.9763
B19, B21, B200   1378645 12.8645
B23, B230, B234
Exccl. B230K
  1378646 12.8646
B230K 1985~ 1378412 12.8412
B27 Left
Right
  245585
245291
12.5585
12.5291
B28, B280 Left
Right
~1989 1271496
1271497
12.1496
12.1497
B280 Left
Right
90- 1218377
1218378
12.8377
12.8378
B6304 FS 1991~ 1397728 12.7728
D24 1Cut 1,4 mm
2Cut 1,5 mm
3Cut 1,6 mm
11mm bolts -ch 41875
1979~80 1257255
1257256
1257257
 
12.7255
12.7256
12.7257
 
D24,T,TiC 1Cut 1,4 mm
2Cut 1,55 mm
3Cut 1,6 mm
12mm bolts ch 41876-
1981~93

 
9146007
9146008
9146009
 
12.8017
12.8018
12.8019
 
B4164S 96- 3531015 12.1015
B4184S,4204S,T,4194T 96- 3531016 12.1016
D4192T 1cut 1,4 mm
2cut 1,5 mm
3cut 1,6 mm
96- 3334348
3345349
3345350
12.4348
12.5349
12.5350
850 TDI 1cut 1,53 mm
2cut 1,57 mm
3cut 1,61 mm
 

 
9125551
9125552
9125553
12.5551
12.5552
12.5553
B5202, B5252, B5254 1992~ 3531017 12.1017
B5234,5204,5223FT,5204FS
S/V70
93- 9135513 12.5513
B234FT S/V70, S80 2718115 12.8115
B6304 91- 1397728 12.7728
B6254,6244 94- 1397727 12.7727
 
Těsněnící sady sběrného a sacího potrubí
B18, B20A
B20B, B20D
The set contents manifold- and flange gasket.
1967~68 271339 11.1339

B20E, B20F
The set contents manifold- and flange gasket.
  271341 11.1341
B19, B21, B23
B200, B230
The set contents gasket for intake manifold, exhaust- manifold and flange gasket.
  271342 11.1342
B27, B28   275599 11.5599
B4184,4204 S/V40
4X1366786,1X1366787
  272461 11.2461
B5205
5X3507074,1X9146262
  271736 11.1736
B5254,5252,5234
5X1366786,1X1275055
  271735 11.1735
B5234FT
5X,1X9146266
  271802 11.1802
B6304,6254
6X1366786,1X1271699
  271734 11.1734
Výfukové těsnění
B14 1976~ 3213218 12.3218

B18, B19, B21, B23
B20, B30A, B200
B230, B234F
1967~ 3531326 12.1326
B27, B28   1271480 12.1480
D24   1257314 12.7314
B5202,5254 850 W/O EGR   6842441 12.2441
B5202,5254 850 With EGR   9135122 12.5122
Těsnění sběrného a sacího potrubí
Model/Engine   O/E Ref. Art No.

B14 1976~ Exhaust 3213462 12.3462
D16 Exhaust 3465968 12.5968
B18E/ES/F/FT 1986~ Exhaust
Exhaust Tur
Intake
3465968
3451590
3344314
12.5968
12.1590
12.4314
B18, B20A, B20D Exhaust 1378911 12.8911
B20E, B20F Exhaust 1378912 12.8912
B19,B21,B23,B200
B230(Not Turbo)
4 pcs are needed
Exhaust 271704 12.1704
B19, B21, B23
B200, B230
Intake 1378879 12.8879
B234 16v engine Exhaust
Intake
1378852
1378854
12.8852
12.8854
B27, B28 Exhaust
Intake
1218373
947381
12.8373
12.7381
D24, D24T Exhaust
Intake
3547615
3507033
12.7615
12.7033
S/V40 4pcs needed Exhaust
Intake
1366786
1366787
12.6786
12.6787
B5202 5pcs needed Exhaust
Intake
3507074
9146262
12.7074
12.6262
B5254,5252,5234 5pcs needed Exhaust
Intake
1366786
1275055
12.6786
12.5055
B5234FT 5pcs needed Exhaust
Intake
271802
9146266
12.1802
12.6266
D5252T 2pcs needed
3pcs needed
Exhaust
Exhaust
Intake
9180611
9180610
9180612
12.0611
12.0610
12.0612
B6304,6254 Exhaust
Intake
1366786
1271699
12.6786
12.1699
 
Těsnění ventilových vík
Model/Engine Year O/E Ref. Art No.

B14 1976~ 3101036 12.1036
D16   3343793 12.3793
B18E/ES/F/FT 1986~ 3343793 12.3793
B18
B20
1961~68
1969~76
419678 12.9678
B19, B21, B23   1378909 12.8909
B200, B230   1378870 12.8870
B234 16v
Contents:
1 x 1378853
1 x 1378851
2 x 463416
  271393 12.1393
B27E, B27F Left
B28E, B28F Right
B280 Right
75-90
75-86
87-90
1271483
1271484
1271486
12.1483
12.1484
12.1486
D24, D24T M11 1979~81 275721 12.5721
D24, D24T M12 1982~86 9135894
(275744)
12.5744
D24TiC 94- 9135894 12.5894
D4192T 96- 3343793 12.3793
B5202,5204,5234,5252,5254,6254,6304
"floating gasket silicon"
  1161059 12.1059
Těsnění vík - "půlměsíc"
B19, B21, B23   463416 12.3416

Těsnění olejových van
B14   3267783 12.7783

B18E/ES/F/FT   3345331 12.5331
B18, B19, B20, B21, B23
B200, B230, B234
 
  1378864 12.8864
B27,B28, B280   3514109 12.4109
D24, D24T   3507025 12.7025
D5252T 850 TDI 2460 cc 5-Cyl All 9186609 12.6609
B5202,5204,5234,5252,5254,6254,6304
"floating gasket silicon"
  1161059 12.1059
 
Další těsnění a simeringy
B18,20,30
Rear flange gasket
  430134 12.0134

 

B19,21,23,200,230
Rear flange gasket
  1378492 12.8492
B18,20
Timing gear cover gasket
  1378907 12.8907
B19,21,23,200,230
Timing gear cover gasket
  1378493 12.8493
B18,20,30
Fuel pump gasket
  1378905 12.8905
B19,21,23,200,230
Fuel pump gasket
  3514628 12.1530
B18,20,30
Fuel pump spacer
  460678 12.0678
B19,21,23,200,230
Fuel pump spacer
  463391 12.3391
B18,20
Waterpump gasket
  1378890 12.8890
B19,21,23
Waterpump gasket1
  1378906 12.8906
B200,230
Waterpump gasket
  1378491 12.8491
B18,19,21,23,200,230,234
Thermostat gasket seal
  6842214 12.2214
B18,19,21,23,200,230,234
Water pump rubber seal
  3547991 12.7991
B18,19,21,23,200,230,234
Oil cap seal
  940096 12.0096
B18,19,21,23,200,230
Oil pump seal
  418360 12.8360
B18,19,21,23,200,230,234
water pump seal
  418411 12.8411
B19,21,23,200,230
Timing gear cover rubber seal
  463469 12.3469
B18,19,21,23,200,230,234
Valve damper
  3514432 12.4432
 
Simeringy motorů - gufera
Model/Engine O/E Ref. Art No.

 

B18,B20 For camshaft 400-ser. 3344397 12.4397

B16,B18,B20 For crankshaft rear 400-ser. 8414241 12.4241

B19, B21, B23, B230, B234 NEW TYPE
For camshaft and intermediate shaft.
6842273
(1306333)
12.2273

B19, B21, B23, B230 OLD TYPE
For camshaft and intermediate shaft.
1306333 12.6333

B20, B30, B19, B21, B23 NEW TYPE
B200, B230, B234
For crankshaft front.
1276425
(1276424)
12.6425

B20, B30, B19, B21, B23 OLD TYPE
B200, B230
For crankshaft front .
1276424 12.6424

B20, B30, B19, B21, B23 NEW TYPE
B200, B230,B234
For crankshaft rear.
6842160
(6842093)
(430118)
12.2160

B20, B30, B19, B21, B23 OLD TYPE
B200, B230
For crankshaft rear.
430118 12.0118

B27, B28, B280 For crankshaft rear. 1218389 12.8389

B27, B28, B280 For crankshaft front. 247576 12.7576

D24, D24T For camshaft. 1257221 12.7221

D24, D24T For crankshaft front. 1257113 12.7113

D24, D24T For crankshaft rear. 271680 12.7049

B5254,5234,5252,5204,6304,6254 -98
Exhaust 99-
Intake 99-
For camshaft front.
 
6842272
9458309
9440651
12.2272
12.8309
12.0651

B5254,5234,5252,5204,6304,6254
For camshaft rear.
9443310
(3514943)
12.4943

B5254,5234,5252,5204,6304,6254
For crankshaft front.
6842273 12.2273

B5254,5234,5252,5204,6304,6254
For crankshaft rear.
9458178
(6842274)
12.2274

S40,V40 all 4 cyl. -00
Exhaust 01-
Intake 01-
For camshaft front.
For camshaft rear
6842272
9458309
9440651

9443310
12.2272
12.8309
12.0651

12.4943

Simerink zadní nápravy - gufero
120, 140, 160, 240, 260, 740, 760, 900 9143317
(942905)
12.3317

940, 960 95- 9143287 12.3287
Simerinky převodovek - gufera
120, 140, 200, 700, 900
For clutch plate shaft (ingoing shaft)
1377748 12.7748

120, 140, 160, 200, 700, 900
For outgoing shaft M40, M45, M46, M47
without overdrive
1233756 12.3756
200, 700, 900 1979~
M45, M46, M47
447705 12.7705
 
Menu